کسی فکرش را هم نمیکرد من کنار تو بشویم ما ییکه حالا هستیم!


آشنایی:

یکی از روزهای تابستونی شهریور 1391 (یادش باد بخیر)


دیدار:

شهریور 1391 ساعت 11 صُبح روز دوشنبه، کوچه عمّه خانوم (یادش باد بخیر)


پیوند محکم قلبهامون:

جُمعه 17 بهمن 1392 پارک پرواز (یادش باد بخیر)


حلقه ای که نشان بین ما شُد:

یکشنبه 31 فروردین 1393 ساعت 9 شب، نیمکت چوبی پارک شهر (یادش باد بخیر)


اولین باری که ترسیدی!:

جمعه 23 تیر 1396 ساعت 9:30 شب، اتوبان چمران (یادش باد بخیر)


پیشنهاد ازدواج:

دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 1:42 بامداد، تلگرام (یادش باد بخیر)


خواستگاری:

جمعه 10 شهریور 1396 ساعت 7:30 یعدازظهر، خونه ما (یادش باد بخیر)


بله برون و نامزدی:
جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 7:20 بعدازظهر، خونه ما (یادش باد بخیر)