سلام!

از این چالشآ گذاشتم، که بدون اسم و کاملاً ناشناس نظرتون رو نسبت به من میگین!

دیگه بلاخره تو همین چند مآه تا حدودی باید منو شناخته باشین. همون اندکـ شناخت رو برام بنویسید.

رودروایستی و اینآ هم نداریم! من انتقاد پذیرم؛ پس راحت باشید...


゜*パステル*゜ のデコメ絵文字 تیک دکمه "ارسال نظر به صورت ناشناس" یادتون نره...! ^_^